Lietuvos bankas praneša apie Priežiūros tarnybos priimtus sprendimus. Praeitą savaitę, apsvarsčius Palangos kredito unijos inspektavimo rezultatus bei nustačius veiklos trūkumus, buvo nuspręsta laikinai, kol bus pašalinti teisės aktų pažeidimai, taikyti Palangos kredito unijai apribojimus priimant naujus terminuotus indėlius. Palangos kredito unija yra įpareigota iki š. m. balandžio 30 d. parengti bei pateikti Priežiūros tarnybai kredito unijos veiklos tęstinumo planą kartu su nustatytų teisės aktų pažeidimų ir trūkumų pašalinimo priemonių planu.

Tuo tarpu išnagrinėjus UAB „DNB investicijų valdymas“ prašymą bei kartu pateiktus susijusius dokumentus buvo leista sujungti šios įmonės valdomus II pakopos pensijų fondus. Nuo šiol „ERGO Konservatyvusis“ bus prijungtas prie „DNB pensija 1“, o „ERGO Balans“ prijungiamas prie „DNB pensija 3“. Nors jungiamų pensijų fondų investavimo strategijos, investavimo rizikos bei atskaitymų dydžiai yra vienodi, o „DNB pensija 1“ ir „DNB pensija 3“ fondų taisyklės numatytos panašios prijungiamų pensijų fondų dalyvių teisės ir pareigos nebloginančios padėties, šie per 3 mėnesius nuo informacijos apie fondų jungimą gavimo dienos galės be jokių papildomų mokesčių perkelti pensijų kaupimo bendrovės valdomą pensijų fondą.

Nauja vartojimo kreditų davėja UAB „Bendras finansavimas“ pateikė prašymą Lietuvos banko Priežiūros tarnybai, o ši nusprendė, jog įmonė atitinka reikalavimus ir įtraukė ją į sąrašus, tad žmonėms bus galimybė skolintis iš dar vienos kreditus teikiančios įmonės.

Priežiūros tarnyba sumažino maksimalią techninę palūkanų normą nuo 1,31 iki 1,06 proc. formuojamiems techniniams atidėjimams, kuriuos taiko draudimo įmonės. Šis sprendimas priimtas atsižvelgiant į naujausius Eurostat paskelbtus euro zonos šalių vyriausybių vertybinių popierių pajamingumo duomenis. Perskaičiavus maksimali techninė palūkanų norma sumažėjo daugiau nei 0,1 %. Mažėjanti palūkanų normų aplinka didina gyvybės draudikų įsipareigojimus. Techninių palūkanų maksimalią normą Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nustato kas ketvirtį.

Valiutos keityklų taip pat bus daugiau. Į šį sąrašą naujai įtraukta UAB „Forexlita“.