Print

Finansų ministerijoje balandžio 13 d. vyko apskrito stalo diskusija tema „Lošimai ir jų pasekmės asmeniui ir visuomenei“. Diskusijoje dalyvavo bei savo nuomonę šia tema išsakė įvairių visuomenės interesų grupės bei specialistai, buvo pateikiami siūlymai, kaip sumažinti sukeliamų problemų mąstą.

Finansų ministras, pradėdamas diskusiją, pabrėžė, jog priklausomybės nuo lošimų problema yra labai aktuali, nors tam tikros grupės su tuo sutikti ir nenori. Šiuo metu Azartinių lošimų įstatyme yra numatyti reikalavimai lošimų organizavimo vietoms, lošėjų amžiui, apribojimai atsiskaitant banko kortelėmis, reklamoms ir kt., tačiau praktika, anot viceministro, rodo, jog to nepakanka. Plečiantis lošimų verslui atsiranda vis daugiau žmonių, kurie turi problemų dėl lošimų, tad verta ir tikslinga numatyti daugiau priemonių padėti ir apsaugoti lošėjus. Iki šių metų Lošimų priežiūros tarnyba gavo 3547 asmenų prašymus neleisti jiems lošti.

Pagrindinį pranešimą diskusijos metu skaitė Vilniaus priklausomybės ligų centro Dienos skyriaus vedėja Vilma Andrejauskaitė. Ji supažindino diskusijos dalyvius su pagrindiniais lošėjų pataloginiais tipais, pasekmėmis, kurios galimos asmeniui, jo šeimai ir visuomenei. Pasak V. Andrejauskaitės, gydant tokius pacientus svarbu suvokti ir akcentuoti kodėl jis lošia, o ne tai, kad jis tai daro. Labai svarbu padėti lošėjams įsisąmoninti ir suvokti lošimų riziką. Be to, pranešėja atkreipė dėmesį, kad ne visi dėl lošimų atsiradę sutrikimai patenka į statistiką, nes dažnu atveju diagnozės būna kitokios.

Diskusijoje buvo aptartos lošimų sukeliamos socialinės, finansinės ir psichologinės problemos. Tarp jų lošėjų skolos, suprastėję santykiai su šeimos nariai, mažesnis darbingumas. Nutarta, kad žmonės prastai suvokia lošimų sukeliamas problemas, taip pat pastebėta, kad Lietuvoje trūksta prevencinių programų, ypač svarbus turėtų būti darbas su jaunimu. Diskusijos dalyviai išreiškė nuomonę, kad nepakanka statistinių duomenų apie tai, kokią rinkos dalį sudaro nelegalūs lošimai, kokie dėl lošimų padaromi nusikaltimai ir pan. Be to, atsižvelgiant į šių dienų tendencijas reikia reglamentuoti ir lošimus internetu, kurie tampa vis populiaresni, o juos kontroliuoti yra labai sunku.

Diskusijai baigiantis buvo apibendrintos galimos prevencinės ir pagalbinės priemonės lošėjams, sutarta diskusijas tęsti ir ateityje, į jas įtraukiant ir lošimų verslo atstovus.