Print

Lietuvos bankas parengė ir pateikė Atsakingojo skolinimo nuostatų pakeitimus, kuriais būtų įtvirtintas reikalavimas vertinti kliento riziką ir dėl galimo palūkanų kilimo, taip pat siūloma trumpesnė maksimali galima būsto paskolos trukmė, kuri paspartintų paskolos grąžinimą bei sumažintų riziką pertekliniam įsiskolinimui.

Lietuvos banko valdybos pirmininko Vito Vasiliausko teigimu, esamos ypatingai žemos palūkanos šiuo metu didina riziką netinkamai įvertinti savo galimybes grąžinti paskolą, dėl to reikalingi papildomi saugikliai, kurie padėtų žmonėms išvengti skaudžių finansinių pasekmių. Dėl šių priežasčių bus siekiama dviejų tikslų – garantuoti, kad besiskolinantysis būtų pasirengęs susidurti su galimais palūkanų pokyčiais bei padėti išvengti galimo prasiskolinimo.

busto paskolos

Lietuvos banko siūlymas yra sumažinti maksimalų būsto paskolos terminą nuo 40 iki 30 metų. Šis pasiūlymas yra pateiktas vertinant ir tarptautinę praktiką. Siūlomas metodas leistų užkirsti kelią įsivyravusiai praktikai, kuomet dėl mažesnių mėnesinių įmokų ilginama paskolų trukmė. Galutinis to rezultatas nėra džiuginantis – kur kas didesnė grąžinama suma, daugiau sumokėtų palūkanų. Pagal vidutines palūkanų normas atlikus skaičiavimus matoma, kad taip sutrumpinus terminą (nuo 40 iki 30 metų), mėnesinė įmoka padidėtų maždaug 10 proc., o bendra sumokama palūkanų suma per visą paskolos laikotarpį sumažėtų net 40 proc.

Bankai taip pat turėtų atsižvelgti į galimas palūkanų normas, o ne tik į šiuo metu esamas. Toks stebėjimas padėtų išvengti finansinių problemų žmonėms ateityje, jei palūkanų normos pakiltų. Pateikti siūlymai įpareigoja visas kredito įstaigas vertinant kliento mokumą taikyti ne mažesnę nei 5 proc. palūkanų normą, kuri yra apskaičiuota remiantis pastarųjų 10 metų vidurkiu.

Šiuo metu galiojantys kiti saugikliai, numatyti Atsakingojo skolinimosi nuostatose, nesikeistų. Pavyzdžiui, ir toliau liktų galioti 85 proc. dydžio paskolos ir įkeisto turto vertės santykis. Tuo tarpu siekiant sudaryti sąlygas bankams būti lankstesniais, siūloma išimtiniais atvejais taikyti iki 60 proc. siekiantį paskolos ir pajamų santykį. Toks santykis galėtų būti taikomas nedaugiau nei dešimtadaliui suteiktų paskolų.

Šie pakeitimai įsigaliotų š. m. liepos 1 d. ir būtų taikomi tik naujoms būsto paskoloms. Dėl pakeitimų Lietuvos bankas dar konsultuojasi su kreditų rinkos dalyviai, o vėliau juos svarstys bei tvirtins Lietuvos banko valdyba.