Print

Lietuvos statistikos departamento ir Europos Sąjungos statistikos agentūros EUROSTAT duomenimis, 2014 m. valdžios sektoriaus deficitas sudarė 0,7 proc. BVP, o tai yra 1,9 proc. mažiau nei buvo metais anksčiau.

Finansų ministras Rimantas Šadžius pabrėžia, kad kryptingas valstybės finansų būklės stiprinimas, apdairiai planuojamos pajamos ir atsakingai kontroliuojamos išlaidos leido pasiekti rodiklį, kurio Lietuvoje nebuvo nuo 2006 m., kuomet deficitas sudarė 0,4 proc. nuo BVP. Ministro teigimu, labai svarbu šį deficito tvarumą išlaikyti. Pasak jo, to bus ir siekiama skatinant ūkio plėtrą, gerinant mokesčių surinkimą, atsakingai prisiimant finansinius valstybės įsipareigojimus.

Pagal pateiktus statistikos departamento duomenis, 2014 metų valdžios sektoriaus deficitas, lyginant su 2013 m. balanso rodikliu, sumažėjo 674,9 mln. eurų ir šiuo laikotarpiu buvo 242 mln. eurų dydžio. Didžiausią įtaką tam darė 2014 m. padidėjusios pajamos. Mokestinės pajamos padidėjo 344 mln. eurų (6,1 proc.), socialinės įmokos padidėjo 283,9 mln. eurų (7,4 proc.) Visos valdžios pajamos per 2014 m. sudarė 12,434 mlrd. Eurų. Tuo tarpu išlaidos sudarė 12,676 mlrd. Eurų. Palyginti su 2013 m., išlaidos padidėjo 272,3 mln. eurų (2,2 proc.) Didžiausią išlaidų dalį sudarė socialinė apsauga, švietimas bei sveikatos apsauga.